【Magazine】Kangaeru-Hito no.59/IL:Naoya Enomoto/CL:Shincho-sha